תוצאות חיפוש

האגודה לזכויות האזרח בישראל

 • כתובת:
 • נחלת בנימין 75, תל אביב-יפו
 • +972-3-5608185
 • www.acri.org.il
 • דרוג שקיפות
  (92%)
  תחומי פעילות
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • חינוך
 • פעילות חברתית
 • שיכון
 • בריאות

הגנה על כלל זכויות האדם והאזרח בישראל ובשטחים; חינוך והעמקת המודעות בחברה הישראלית לחשיבותן של זכויות האדם ואזרח כאבני יסוד בחברה דמוקרטית

 "האגודה לזכויות האזרח בישראל" הוקמה בשנת 1972 כגוף בלתי מפלגתי ובלתי תלוי, והיא פועלת להגנה על זכויות האדם בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה. האגודה השתיתה את חזונה על הזכויות שהוכרו בהכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם משנת 1948. כיום היא ארגון זכויות האדם הגדול והמוביל בישראל, והיחיד העוסק בכל קשת זכויות האדם. "האגודה לזכויות האזרח" פועלת להגנה על זכויותיהם של יחידים וקבוצות באוכלוסייה - נשים וגברים, דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, בעלי דעות פוליטיות מהימין ומן השמאל, מובטלים, מהגרי עבודה ועוד. האגודה פועלת בכמה מישורים, מתוך מטרה לקבוע תקדים או לשנות מדיניות, שהשלכותיהם ישפיעו על בני אדם רבים ככל האפשר, ולבנות חברה המכבדת את זכויות האדם כבסיס לקיומה המוסרי של חברה אנושית ושל מדינה דמוקרטית. 

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית