תוצאות חיפוש

אחלה - איכות חיים לאדם השונה (ע"ר)

  • כתובת:
  • בן יאיר אלעזר 8, ירושלים
  • 0505956391
  • www.achlah.org.il
  • דרוג שקיפות
    (69%)
    תחומי פעילות
  • בריאות
  • העצמה כלכלית
  • סיוע לנזקקים
  • רווחה

אחלה: העמותה למען איכות החיים עבור אנשים עם צרכים מיוחדים הוא ארגון ללא מטרות רווח בישראל המספק טיפול רב תחומי חדשני עבור אנשים עם צרכים מיוחדים מורכבים ובני משפחותיהם בכל תחומי החיים

העמותה רואה בכל אחד מהם אדם שלם בעל זכות למימוש עצמי בכל תחומי החיים, ועלינו החברה והקהילה ,מוטלת החובה לאפשר זאת להם כפי שמתאפשר הדבר לכל אדם . למרות המגבלות , יש לאפשר להם להתפתח בכל מישורי החיים בעיקר בלימודים מתקדמים ואקדמיים ובפיתוח כישורים אישיים המתאימים לאישיותם , בין אם מדובר בתחומי אומניות ויצירה ובין אם בפיתוח כישורים סוציאליים וטיפוליים.

עמותת אחלה מבקשת לראות באדם המיוחד חלק אינטגרלי וממשי מהקהילה תוך הסרת כל התוויות שאנו כחברה עושים בהן שימוש כגון "אוטיסט" "מפגר" "נפגע נפש" ועוד. עמותת אחלה מצפה מכל העוסקים בעבודה מקצועית עם בעלי צרכים מיוחדים להיכנס לנעליו של האחר , להתייצב מולו ולהבין כי השונות היא המייחדת כל אדם באשר הוא אדם. מהותו של האדם היא אישיותו, חוויותיו, רצונותיו, אהבותיו, תסכוליו, ריגושיו , חזונו וחלומו , קשריו החברתיים ,יכולותיו ומגבלותיו בכל תחומי החיים. עמותת אחלה רואה בכל אדם בעל צרכים מיוחדים אדם שלם, אדם ראוי, אדם שראוי שיקבל מהחברה מענה לצרכיו אך גם אדם שיכול לתת ולתרום רבות לסביבתו הקרובה ולחברה בכלל.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית