תוצאות חיפוש

סטנד ווית' אס אינטרנשיונל בע"מ (חל"צ)

  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • חינוך


ארגון StandWithUs הינו ארגון חינוכי בינלאומי, שהוקם בשנת 2001 כמענה לצורך מרכזי שעלה כתוצאה מהיעדר קולות פרו-ישראליים בקמפוסים ברחבי ארה"ב ובעולם, בניגוד לקריאות אנטי-ישראליות שהלכו וגברו.

אנו מאמינים כי חינוך הוא הדרך לשלום. StandWithUs פועל ליידוע הציבור בעולם על המציאות בישראל ולמאבק בקיצוניות ואנטישמימיות שלעתים קרובות מעוותים אותה. הארגון פעיל מאוד ברשתות החברתיות ב-18 שפות שונות ועמוד הפייסבוק הראשי של StandWithUs מגיע לכ-105 מיליון אנשים בכל שבוע. באמצעות חומרים מקצועיים, דוברים, תוכניות, כנסים, משלחות לישראל ומישראל, קמפיינים חינוכיים, ומשאבים אינטרנטיים, אנו מבטיחים כי ההישגים הישראליים במקביל לאתגרים האסטרטגיים עימם היא מתמודדת יסופרו בקמפוסים ובקהילות ברחבי העולם.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית