תוצאות חיפוש

קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל

 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • איכות הסביבה
 • בינוי
 • בריאות
 • בתי אבות
 • גישור פערים חברתיים
 • חינוך
 • מלגות לתלמידים
 • מרכז קהילתי
 • קליטת עליה
 • שיקום

קרן היסוד הינה, ותמשיך להיות, הארגון המוביל בעולם לגיוס תרומות למען עם ישראל ואזרחי ישראל.

קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל הינה המוסד המוביל בעולם לגיוס תרומות למען ישראל, עם ישראל ואזרחי ישראל.
הארגון נוסד ב 1920 בלונדון לשמש כזרוע לגיוס כספים של התנועה הציונית.
קרן היסוד מוכרת היום כמוסד לאומי (חברה לתועלת הציבור), ופועלת עלפי חוק קרן היסוד תשט"ז – 1956 , המעניק לה מקום מיוחד בקשר בין ישראל והעם היהודי וידידי ישראל בעולם.
מאז הקמתה קרן היסוד היתה בחזית הפיתוח והקידום של ישראל, והיא קשורה בקשר בלתי נפרד עם ההיסטוריה של מדינת ישראל, העם היהודי ויהדות התפוצות.
מאז ימיה הראשונים קרן היסוד עסקה בעלייה, הקמה של 900 יישובים עירוניים וכפריים, ובפיתוח הכלכלי, תעשייתי, חינוכי ותרבותי של המדינה שבדרך. היא סייעה בהקמה של חברות, מוסדות וארגונים שהיוו את התשתית להקמת המדינה והתפתחותה – מחברת החשמל והאוניברסיטה העברית, דרך אל על ועד התזמורת הפילהרמונית.

היום קרן היסוד פועלת ב 40 ארצות וב 60 קהילות יהודיות מרכזיות ועם ידידי ישראל, ב 9 שפות, לגיוס כספים על בסיס שיתוף פעולה עם מגביות ומנהיגות מקומית בכל קהילה וקהילה.
שותפות זו מתבססת על המחויבות המשותפת לעם ישראל, ועל ההבנה שקרן היסוד היא "הגשר" המחבר בין ישראל לתורמים מכל העולם.
לקרן היסוד מנהיגות בינלאומית המורכבת מחברי מנהיגות בכירים מהמגביות, ולארגון יש יו"ר עולמי מישראל ויו"ר עולמי של חבר הנגידים מאחת המגביות. המטה העולמי יושב בירושלים, ונציגים ישראליים מטעם קרן היסוד מייצגים אותה במגביות ברחבי העולם.
קרן היסוד היא גוף א-פוליטי שלא למטרות רווח, היא משתפת פעולה עם שותפים אסטרטגיים בישראל, לרבות הסוכנות היהודית וממשלת ישראל, ועם מאות עמותות, עיריות ומועצות מקומיות ואזורית ברחבי ישראל.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית