תוצאות חיפוש

אמי"ת

 • דרוג שקיפות
  (92%)
  תחומי פעילות
 • חינוך
 • גישור פערים חברתיים
 • העצמה כלכלית
 • טכנולוגיה
 • יהדות
 • מלגות לתלמידים
 • סיוע לנזקקים
 • פעילות חברתית
 • צדקה
 • קליטת עליה
 • רווחה
 • שיקום
 • תורה

רשת החינוך אמי"ת (עמותת נשי אמי"ת) הינה אחת מרשתות החינוך המובילות במדינת ישראל המנהלת כיום 110 מוסדות חינוך ורווחה (מביה"ס יסודיים, ביה"ס תיכוניים, ישיבות תיכוניות, מרכזים טכנולוגים, ישיבות הסדר- ועד מכללות) בכל רחבי המדינה. מרבית מוסדות החינוך ברשת

a

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית