תוצאות חיפוש

כפר הנוער בן שמן

  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות
  • חינוך
  • חממות טכנולוגיות
  • פעילות חברתית
  • קליטת עליה
  • רווחה

מטרת הכפר היא לטפח מחנכים וחניכים למען יגיעו להגשמה עצמית, ירחיבו השכלתם בתחומי דעת שונים, ויחיו חיי עבודה, חברה, תרבות ומוסר שיש בהם סיפוק ותועלת כאחד.
רוח הכפר מושתתת על הזיקה לאדמת המולדת, ערך האדם כבודו וחירותו, ונאמנות למדינת ישראל.

כפר הנוער הוא במסגרת חינוכית לילדים ונוער. הכפר הינו עמותה ציבורית בפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער.
בכפר מתחנכים 400 חניכי פנימייה ועוד כ- 600 חניכי חוץ בביה"ס יסודי, חטיבת ביניים ותיכון.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית