תוצאות חיפוש

ידידי בית חולים פוריה

  • דרוג שקיפות
    (92%)
    תחומי פעילות
  • בריאות

סיוע לב''ח הממשלתי פוריה הפעילותו, פיתוחו, וקידומו.

סיוע לבית החולים פוריה בפעילותו וקידמתו. סיוע בתוספת ציוד, מיכשור ומתקנים חידושם או שיקומם בבית החולים. קידום פעילות סיעוד.אפוטרופסות ושיקום של חולים נזקקים שבטיפולו של בית החולים. פעילות תרבות ורווחה. הקמה , בנייה, תיקון, שיפוץ, שכלול ושינוי מבנים קבועים או ארעיים בבית החולים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית