תוצאות חיפוש

אור לעולם - עמותה לסיוע לנכים ונזקקים

  • דרוג שקיפות
    (85%)
    תחומי פעילות
  • בריאות
  • סיוע לנזקקים
  • רווחה
  • התנדבות

מטרתה של אור לעולם להקים סניפים ברחבי הארץ להשאלת ציוד רפואי שיקומי בחינם לנזקקים במטרה להקל על המשפחה המטפלת בחולה במסגרת הבית.

אור לעולם הקימה 12 סניפים להשאלת ציוד רפואי המופעלים על ידי מתנדבים.

רכישת הציוד הרפואי לכל אחד מסניפי העמותה מתאפשר בעזרת תורמי העמותה וידידיה בארץ ובחו"ל.

הציוד הרפואי שיקומי מושאל בחינם לחולים ונזקקים מעוטי יכולת , לקשישים ומעוטי יכולת שאין ביכולתם לממן רכישת ציוד רפואי בשעת הצורך ועל ידי השאלת הציוד הרפואי בחינם ניתן לחולה פתרון להשגת ציוד נחוץ ללא השקעה כספית גבוהה ובקרבת מקום מגוריהם .

בשל מגוון הציוד הרפואי אור לעולם מסייעת לאוכלוסייה נרחבת : נשים גברים מטף ועד קשיש. עולים חדשים וותיקים ללא הבדל דת או לאום.

אור לעולם הקימה את סניפיה לפי בקשת ראשי הערים ביישובים בהם אין שרות מקביל לאוכלוסייה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית