תוצאות חיפוש

יוזמות קרן אברהם (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (92%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • העצמה כלכלית
 • זכויות אזרח
 • זכויות האדם
 • ידידות בין עמים
 • מחקר
 • פלורליזם
 • פעילות חברתית
 • פעילות פוליטית
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני
 • שלום

עמותת יוזמות קרן אברהם היא ארגון יהודי-ערבי לשינוי חברתי ולקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל, למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

לשם הגשמת חזונה בחרה יוזמות קרן אברהם במודל פעולה ייחודי וחדשני המכונה "שכנוע דרך עשייה" (Advocacy through Action). המודל מבוסס על הפעלת מיזמים בשטח המדגימים את היתכנותה של המדיניות הרצויה ואת כדאיותה, ובשלב השני על שכנוע מקבלי ההחלטות לאמץ את המדיניות המוצעת בזכות הצלחותיה בשטח. תפיסה זו גורסת כי הממשלה והמדינה נושאות באחריות לקיום חברה מכלילה ושוויונית. היעד הוא להניע את הממשלה לנקוט מדיניות קונסטרוקטיבית לחיים משותפים בין יהודים וערבים ולהכיר בחשיבותה.
מודל פעולה זה, הדומה למיזם הֶזְנֵק ("סטארט אפ") במדיניות ציבורית, מבטיח השפעה נרחבת ומאפשר ניצול מרבי של המשאבים שהארגון משקיע בפעולותיו.

תחומי התוכן שבהם עוסקת יוזמות קרן אברהם: חינוך לחיים משותפים, היחסים בין החברה הערבית למשטרה, קידום שירותים שוויוניים לחברה הערבית, פיתוח כלכלי ותעסוקה בחברה הערבית, גזענות והפליה כלפי ערבים, הפרדה בין יהודים וערבים במרחב הציבורי, ערים מעורבות ואזורים מעורבים, שילוב עובדים ערבים בשירות המדינה, קידום דיאלוג בין הממשלה להנהגה הערבית בתחומים שונים, מיסוד ההתנדבות בחברה הערבית ועוד.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית