תוצאות חיפוש

מצפה גבולות (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (52%)
    תחומי פעילות
  • הנצחה
  • התיישבות
  • מוזיאון
  • תיירות
  • תרבות

לימוד תולדות ראשית ההתיישבות בנגב המערבי , מורשת והנצחה , חינוך ספורט ופנאי.

מצפה גבולות הנו אתר לאומי המקיים ביקורים ופעילויות חינוכיות חווייתיות לבתי ספר בארץ ובחו"ל וכן למשפחות .
בתחום החקלאות והתיישבות ומשחזר את ההתיישבות הראשונית בנגב במצפה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית