תוצאות חיפוש

אקו אושן ECOOCEAN (ע"ר)

 • כתובת:
 • שדות ים - מרכז מגלים, שדות ים
 • 04-6364485
 • www.ecoocean.org
 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • איכות הסביבה
 • חינוך
 • מחקר

מטרת הארגון היא העצמת הציבור לשמור ולהגן על הסביבה הימית והחופית בישראל ובאזור הים התיכון.

אקואושן פועלת עבור קידום ההגנה על הסביבה הימית באמצעות:
קידום המחקר הימי בעזרת ספינת המחקר ה-Mediterranean Explorer אשר משמשת את כלל חוקרי הים בישראל.
חינוך לשימור וטיפוח הסביבה הימית והחופית במרכז החינוכי שלנו ובבתי ספר בכל הארץ.
הגברת המודעות הציבורית לחשיבות השמירה על הים דרך תכנית הדגל הכחול וקמפיינים לשמירת הים והחוף
השפעה על מקבלי החלטות
אנו מאמינים כי לפעולות אלה תהיה השפעה חיובית על חופי הים התיכון ומימיו בכלל וחופי ישראל בפרט.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית