תוצאות חיפוש

ארקאדאש - קהילת יוצאי טורקיה בישראל (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (48%)
  תחומי פעילות
 • הנצחה
 • ידידות בין עמים
 • מוזיאון
 • מחקר
 • קליטת עליה
 • תרבות

עמותת ארקאדאש - קהילת יוצאי טורקיה בישראל, נוסדה בשנת 2003 מתוך מטרה לקדם ולשמר את מורשת יהדות טורקיה ושפת הלדינו. העמותה פועלת בקרב דור העולים, רובם קשישים, ויוצרת פעילות חברתית-תרבותית ייעודית ענפה.

העמותה פועלת במישורים רבים בכל הקשור לטורקיה וליהדות טורקיה. 
העמותה מקיימת מחקר מקיף אודות יהדות טורקיה בתקופותיה השונות.
העמותה מסייעת לעולים חדשים בקליטתם בארץ.
בין היתר פועלת העמותה לקידום הידידות בין העמים ישראל - טורקיה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית