תוצאות חיפוש

מרכז צדק לנשים (ע"ר)

 • כתובת:
 • עמק רפאים 43, ירושלים
 • 972-25664390
 • www.cwj.org.il
 • דרוג שקיפות
  (86%)
  תחומי פעילות
 • זכויות האדם
 • יהדות
 • סיוע משפטי
 • פלורליזם
 • זכויות אזרח
 • פעילות חברתית

מרכז צדק לנשים נוסד ב- 2004 במטרה לשמור ולקדם את זכויות הנשים בבתי הדין הרבניים בהתאם להלכה היהודית תוך הקפדה על שוויון וכבוד.

בתי הדין הרבניים מתבססים על מערכת ערכים וחוקים ההלכתיים אשר נכתבו לפני אלפי שנים בעוד שמערכת הערכים והחוקים בתחומי שוויון בין המינים וחופש הפרט בימינו שונה לחלוטין. המשמעות היא התנגשות בין זכותו הדתית של הבעל מול כבוד האדם וחירותה של האישה.

מרכז צדק לנשים עוסק במתן מענה לנשים מסורבות גט בשני רבדים מרכזיים:
• קידום פיתרונות משפטיים יצירתיים לפיתרון מקרים קיימים כגון תביעת נזיקין כנגד בעלים סרבני גט, באמצעות הגשת תביעות עקרוניות, קידום פתרונות הלכתיים וביצירת עניין בתקשורת, המרכז מעלה לסדר היום הציבורי דילמות מוסריות ודתיות ביחס למעמד האישה כולל עגינות, סרבנות גט, גיור וממזרות ומקדם פתרונות סיסטמתיים ראויים.
• בניית וישום מנגנון סיסטמתי מערכתי ברוח ההלכה למניעת סירוב גט בעתיד באמצעות קידום שטר הלכתי משולב בהסכם טרום נישואין.

הדרך להשגת הפיתרון המוצע היא באמצעות שינוי השיח המשפטי ההלכתי והציבורי. מרכז צדק לנשים פועל לקידום שינוי השיח ע"י קיום פעילות מותאמת לכל אחד מהמגזרים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית