תוצאות חיפוש

יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות האדם (ע"ר)

  • כתובת:
  • החשמונאים 100, תל אביב-יפו
  • 035168563
  • www.yesh-din.org
  • דרוג שקיפות
    (82%)
    תחומי פעילות
  • זכויות האדם

יש דין הוקם במארס 2005 ומאז פועלים מתנדביו לשיפור מבני וארוך טווח של מצב זכויות האדם בשטחים הכבושים.

הארגון פועל באמצעות איסוף והפצה של מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים; הפעלת לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה להפסקתן; וכן בדרך של העלאת המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית