תוצאות חיפוש

ארגון ובנה- בית שמש (ע"ר)

 • כתובת:
 • אצל שלומית קאפח ת.ד 7049, בית שמש
 • 02-9999830
 • uvneh.co.il
 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • רווחה
 • שיקום
 • צדקה
 • סיוע לנזקקים
 • מזון (הספקה ואיסוף)
 • בריאות

ארגון ובנה הוקם במטרה לשקם משפחות ונוער במצוקה. הארגון מעניק סיוע ברוב תחומי החיים, תוך דגש על שיקום מהשורש ומניעת דור שני של מצוקה וסבל.

הארגון מעניק סיוע כלכלי, תלושי מזון וסלי מזון למאות משפחות מידי שבוע, וכן מפעיל מרפאת שיניים לנזקקים חינם, יחידה התפתחותית לילדים בסיכון, מועדוניות לנערים ולנערות בסיכון, מערך טיפולים נפשיים לילדים ומבוגרים ועוד.
בנוסף לעמותה פרויקט ייחודי של "אמץ משפחה"- קישור בין משפחות במצב סוציאוקונומי נמוך, לבין תורמים אשר מסייעים למשפחה מידי חודש ברכישת מזון בשווי של 200$ למשפחה.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית