תוצאות חיפוש

שמע ישראל - אור עולם (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (76%)
    תחומי פעילות
  • העצמה כלכלית

To project an inspiring and empowering message of Jewish pride and identity from Israel to the world.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית