תוצאות חיפוש

שיטה וחכמה

 • דרוג שקיפות
  (90%)
  תחומי פעילות
 • דו-קיום
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • מרכז קהילתי
 • פעילות חברתית
 • רווחה
 • שיתוף פעולה ישראלי פלסטיני
 • שלום

קידום החינוך והשלום באמצעות חוכמה עתיקה

קידום החינוך והשלום באמצעות חוכמה עתיקה. מטרתנו לקדם עולם של מוסר, ושירות לזולת על ידי פיתוח חמלה אהבה סבלנות ויכולות נוספות למען שירות האחר ועולם טוב יותר.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית