תוצאות חיפוש

עולים ביחד- באנדליי וודליי - מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (86%)
    תחומי פעילות
  • מסגרת מקצועית
  • פעילות חברתית
  • קליטת עליה

לקדם שילוב מלא של קהילת יוצאי אתיופיה ברקמת החיים בישראל, בתחומי התעסוקה, המגורים, החינוך והחיים החברתיים.

עולים ביחד פועלת במטרה שאקדמאים יוצאי אתיופיה, יהיו בעלי חוסן מקצועי, כלכלי ואישי, ישמשו מודלים לחיקוי, יהוו קבוצת מנהיגות בקרב הקהילה האתיופית, ויהיו חלק בלתי נפרד מההנהגה הכלכלית והחברתית של ישראל. עיסקי הליבה: מהווים את מרכז הכובד של פעילות העמותה (80% ממשאביה לפחות), במסגרתם מאתרת העמותה אקדמאים וסטודנטים יוצאי אתיופיה בעלי פוטנציאל מנהיגות, מקדמת השתלבותם התעסוקתית ההולמת בארגונים מובילים, מעניקה להם כלים מקצועיים להצטינות בתעסוקה ומעניקה תמיכה מקצועית ואישית תוך חיבור המשתתפים למנטורים בכירים מתנדבים ולרשת חברתית עניפה ומקושרת. הרשת החברתית: היא מנכסי עולים ביחד וכוללת מתנדבים, בכירים הנמנים על מנהלי המעסיקים ידידי התוכנית, רבים מהם משמשים מנטורים אישיים למשתתפי התכנית.בהפיכה לחלק מהרשת, במגע עם החזון והמסע להשגתו ותוך כדי החניכה האישית, הופכים גם המתנדבים סוכני שינוי השותפים לחזון ומונעים לפעולה באמצעות חיבור רגשי-אישי, ומודעות לבעיה וליכולתם לייצר שינוי.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית