תוצאות חיפוש

גמילות חסדים אביר יעקב ירושלים (ע"ר)

  • כתובת:
  • שבטי ישראל 15, ירושלים
  • 0545454565
  • דרוג שקיפות
    (70%)
    תחומי פעילות

לפתוח סניפים נוספים בארץ

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית