תוצאות חיפוש

מתנת חיים (ע"ר)

 • כתובת:
 • הרב קצנלבוגן רפאל 58, ירושלים
 • 02-5000755
 • kilya.org.il
 • דרוג שקיפות
  (92%)
  תחומי פעילות
 • בריאות
 • הצלת חיים

עמותת 'מתנת חיים' מעודדת אנשים המתאימים לתרום את כלייתם להצלת חיים, כאשר הפעילות נערכת סביב תרומה אלטרואיסטית – התנדבותית בלבד. הארגון מושתת על בסיס התנדבותי – ללא כוונות רווח וטובות הנאה – המניע היחיד הוא הרצון והנכונות להציל חיי אדם.

•עידוד קרובי משפחה ומכרים לאפשרות של תרומת כליה. אנשי העמותה משוחחים רבות עם קרובי משפחה מתלבטים על אודות האפשרות של תרומת כליה. מקיימים חוגי בית וכנסים על מנת להסביר את הנושא ולעורר את תחושת האחריות וההתנדבות בסביבתו הקרובה של החולה.
•מציאת תורמים אלטרואיסטים (מתנדבים) לחולים שאין באפשרותם להשיג תרומה מן המעגל המשפחתי בשל סיבוכים שונים. החיפוש כולל מסעי פרסום נרחבים, כתבות הסבר וראיונות בעיתונות ובמדיה.
•ליווי צמוד של החולה והתורם בדרכם הארוכה עד לתרומה, בתקופה ממוצעת של ארבעה חודשים. הליווי כולל יעוץ רפואי ובירוקרטי, ותמיכה פיזית ונפשית לאורך כל התהליך.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית