תוצאות חיפוש

דרכא בתי ספר (ע"ר)

  • כתובת:
  • בן שמן (כפר נוער), בן שמן (כפר נוער)
  • 089146762
  • www.darca.org.il
  • דרוג שקיפות
    (48%)
    תחומי פעילות

דרכא היא רשת בתי ספר תיכוניים אשר הוקמה בתמיכת משרד החינוך ובעידודו כדי לחזק את בתי הספר בפריפריה הגאו-חברתית בישראל בדרכם להיות מוסדות חינוך מובילים בתחום החינוך העל יסודי. הרשת כוללת בתי ספר מקהילות שונות ופועלת לחיזוק המרקם החברתי בישראל

רשת דרכא היא רשת בתי ספר תיכוניים אשר הוקמה בתמיכת משרד החינוך ובעידודו על מנת לחזק את בתי הספר בפריפריה הגאו-חברתית במדינת ישראל בדרכם להיות מוסדות חינוך מובילים בתחום החינוך העל יסודי. רשת דרכא כוללת בתי ספר מקהילות שונות בחברה הישראלית ופועלת לחיזוק המרקם החברתי במדינת ישראל. הרשת מלווה במועצה ציבורית הכוללת אנשי רוח, חינוך ועשייה מובילים בחברה הישראלית.
כיום מונה הרשת 25 בתי ספר, ושני מרכזים עירוניים ללימוד אנגלית בשיטות הוראה חדשניות. מוסדות החינוך פרושים ופועלים בקהילות שונות בחברה הישראלית תוך דאגה לחיזוק המרקם החברתי במדינת ישראל. בשנת הלימודים הנוכחית כ-14,000 תלמידים נהנים מחינוך ערכי ומשמעותי בהנהגת דרכא.

דרכא דוגלת בפיתוח מצוינות בתחומים הפדגוגיים, הכוללת חינוך התלמידים ללמידה משמעותית ועידודם לפיתוח סקרנות, אהבת הדעת ויצירתיות. בתום ארבע שנות פעילות ניתן להתרשם מעליה דרמטית באחוזי הזכאות לבגרות בקרב תלמידי הרשת ונכון לשנת הלימודים תשע"ד עומד אחוז הזכאות בקרב תלמידי הרשת על 83% - נתון הגבוה משמעותית מהממוצע הארצי (53.4%).
מודל הפעילות הייחודי של הרשת מתועל לייצור שוויון הזדמנויות אמיתי בין תלמידי הפריפריה לבין תלמידי רשויות חזקות באמצעות מתן השכלה איכותית, חדשנות חינוכית, סביבות למידה מעודדות מצוינות לימודית. ההנהגה החינוכית בבית הספר נהנית מליווי צמוד ואינטנסיבי של הצוות הניהולי של דרכא.
בתחום החינוך לערכים דרכא מובילה טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי, מעורבות חברתית, זיקה למדינה, לערכי אזרחות טובה ולערכי הדמוקרטיה וכן חינוך לחיזוק הזהות הישראלית-יהודית ופיתוח ערכיים חברתיים של מנהיגות ואחריות קהילתית.

על מנת לאפשר לכל תלמיד לממש את הפוטנציאל שלו ולהקנות חינוך שווה לכל תלמיד, מעבירה הרשת את מלוא כספי משרד החינוך לבתי הספר שבבעלותה (הרשת אינה גובה דמי ניהול), ובנוסף לזאת, משקיעה דרכא תקציבים ייעודיים נוספים ממקורותיה בכל בית ספר כך שכל תלמיד יזכה לשוויון הזדמנויות ולחינוך איכותי בפריפריה.
יעד הגידול של הרשת בשנים הקרובות הוא להקנות חינוך איכותי לכ-25% מאוכלוסיית התלמידים בפריפריה וכך להשפיע מהותית על מערכת החינוך בישראל.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית