תוצאות חיפוש

מעוז - סיל (ע"ר)

 • דרוג שקיפות
  (87%)
  תחומי פעילות
 • גישור פערים חברתיים
 • דו-קיום
 • העצמה כלכלית
 • מסגרת מקצועית
 • חינוך
 • ידידות בין עמים
 • יהדות
 • מחקר
 • פעילות חברתית
 • פעילות פוליטית
 • רווחה

ארגון מעוז פועל לטייב את המרחב הציבורי בישראל ע"י איתור, הכשרה והעצמה של מנהיגים ערכיים ומקצועיים בעמדות הנהגה בכירות במרחב הציבורי והחברתי בישראל תוך מתן סיוע למנהיגים אלו בקידום רפורמות משמעותיות לטובת החברה הישראלית.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית