תוצאות חיפוש

אגודת זימרה וחסד בא"י (ע"ר)

 • כתובת:
 • הרב אורנשטין יצחק 9, ירושלים
 • 02-5665574
 • zimra.org.il/
 • דרוג שקיפות
  (92%)
  תחומי פעילות
 • מזון (הספקה ואיסוף)
 • העצמה כלכלית
 • התנדבות
 • סיוע לנזקקים
 • צדקה
 • רווחה
 • שיקום

אגודת זימרה וחסד בא"י הוקמה לפני כעשרים שנה במטרה לסייע לנפגעי נפש בישראל. מתנדבי האגודה מכתתים רגליהם בכל רחבי הארץ בכדי לשמח, לעזור, לתמוך ולסייע לפגועי הנפש במגוון דרכים ופעולות. אם בעזרה וסיוע בשעות קשות, עידוד ותמיכה מכל הלב, עם יחס חם ואוהד. הא

עכשיו ביכולתך לעזור ... בתרומה צנועה תוכל לשלוח משלוח מנות לפגוע נפש אחד לקראת פורים.

וגם ... להדליק נר בקבר רחל לזכר בן משפחה או קרוב.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית