תוצאות חיפוש

לתת פנים לנופלים

 • דרוג שקיפות
  (72%)
  תחומי פעילות
 • הוצאה לאור
 • הנצחה
 • התנדבות
 • חינוך
 • מחקר
 • מלגות לתלמידים
 • פעילות חברתית
 • תיירות
 • תנועת נוער
 • תרבות
 • הוצאה לאור
 • הנצחה
 • התנדבות
 • חינוך
 • מחקר
 • מלגות לתלמידים
 • פעילות חברתית
 • תיירות
 • תנועת נוער
 • תרבות

ארגון המתנדבים 'לתת פנים לנופלים', עוסק בקידום הנצחה של חללי מערכות ישראל ובקידום חקר סיפוריהם של הנופלים טרם קום המדינה, אשר פרטיהם חסרים על המצבות וסיפוריהם עלומים, זאת על מנת להשלים את חוב הזיכרון שאנו חבים, לאלו שנפלו על הקמתה.

הפרויקט "לתת פנים לנופלים" נוסד בשנת 2013 על ידי אורי שגיא ודורית פרי, בסיוע ובתיאום עם משרד הביטחון היחידה להנצחת החייל ובהמשך עם יד לבנים. פעילות העמותה נתמך מכספי תרומות.
כל 28 החוקרים והעוסקים בפרויקט הינם מתנדבים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית