תוצאות חיפוש

חץ לישראל בע"מ (חל"צ)

  • כתובת:
  • דרך הזיתים 18, בית זית
  • 0542112966
  • www.thehetz.org
  • דרוג שקיפות
    (90%)
    תחומי פעילות

הרחבת ההשפעה של האקו-סיסטם הפרו ישראלי דרך שיתופי פעולה יזמיים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית